باز طراحی و گسترش برند

ایده پردازی، باز طراحی ابزار و ادبیات جدید برند سازمان و توسعه کانال های ارتباطی در فضاهای مجازی و مستقیم

پوشش ۳۶۰درجه تبلیغات و کانال های ارتباط با مشتری

طراحی کمپین های تبلیغاتی و پوشش تمامی ابزار و کانال های تبلیغاتی مناسب با مخاطب و طراحی ترکیبی کانال ها با حفظ وحدت برند، پوشش طراحی گرافیک، عکاسی صنعتی، تیزرهای تصویری و انیمیشن،‌ رویدادها و …

طراحی تجربه کاربری و مشتری

ایده پردازی، باز طراحی ابزار و ادبیات جدید برند سازمان و توسعه کانال های ارتباطی در فضاهای مجازی و مستقیم، ایده پردازی، باز طراحی ابزار و ادبیات جدید برند سازمان و توسعه کانال های ارتباطی در فضاهای مجازی و مستقیم، ایده پردازی، باز طراحی ابزار و ادبیات جدید برند سازمان و توسعه کانال های ارتباطی در فضاهای مجازی و مستقیم

طراحی نرم افزارهای موبایل

پوشش کامل نرم افزاری کاربردی همراه برای پلتفرم های اندروید و IOS و مایکروسافت برای نمایش بهتر نام برند سازمان و ارتباط نزدیکتر با مخاطبین

طراحی معماری و صنعتی

تعریف نیاز و طراحی معماری و صنعتی سازمان ها بر اساس ساختار برند و هویت سازمانی، بر اساس تعاریف عملکرد، اثربخشی و زیبایی،پوشش کامل طراحی در فازهای مختلف به صورت ایده پردازی، طراحی،‌ ساخت و توسعه و نگهداری

طراحی مدل های توسعه بازار و مدیریت ارتباط با مشتریان

شناسایی و نیاز سنجی مخاطبین برند، طراحی مدل های توسعه بازار و ارتباط با مشتریان متناسب، پیاده سازی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان و معرفی درست در بازارهای مختلف