طراحی‭ ‬‬معماری،‭ ‬معماری‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬مبلمان
طراحی‭ ‬محیطی‭ ‬و‭ ‬تابلوهای‭ ‬مسیریابی‭ (‬Signage‭)‬
طراحی‭ ‬مسیر‭ ‬مشتری
طراحی‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬غرفه‭ ‬های‭ ‬نمایشگاهی