اهداف اصلی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره)،‌ محرومیت زدایی و توانمندسازی مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. بنياد بركت با مشارکت در راه‌اندازی و توسعه‌ی طرح‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و … ، انجام طرح‌های عمرانی و زيربنايی، مدرسه‌سازی و ارایه‌ی خدمات سلامت، بیمه‌ای، مالی، حمایتی و عام‌المنفعه، به دنبال تأثير كلی بر توسعه‌ی اقتصادی مناطق محروم كشور، افزايش فرصت‌های شغلی، توسعه‌ی كارآفرينی، فقرزدايی و جلوگيری از مهاجرت نيروهای محلی به شهرهای بزرگ است.

با توجه به حضور گسترده بنیاد در مناطق مختلف کشور، طرح بازبینی طراحی برند بنیاد برکت و تنظیم کتاب برند بنیاد برکت از سوی روابط عمومی بنیاد با شرکت تبلیغاتی طوسی مطرح شد. بر اساس پیشنهاد آژانس، فرآیند جامع طراحی برند بنیاد برکت تهیه، طراحی و اجرا شد.

Untitled 22 13 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 22 14 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 2 45 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
1 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری

در طراحی موتیف، سعی شده است با توجه به شخصیت برند بنیاد برکت، در عین حال که هویت مذهبی و اسلامی برند دیده می شود، ذوق و سلیقه معماری اسلامی ایران نیز به صورت مینیمال دیده و استفاده شود. طرح گره ایرانی اسلامی  در عناصر بصری مختلف برکت از جمله اوراق اداری، گرافیک محیطی و معماری، هویت دیجیتال، رویدادها و… طراحی و پیاده سازی شد و دستور العمل های اجرایی در کتاب برند بنیاد، گردآوری شد.

Untitled 22 16 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 22 17 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 22 18 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
8 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
5 1 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 2 36 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری

لحن و صدای برند نیز، بر اساس هویت و شخصیت برند، به صورت حامی و خادم و لحن دلسوزانه و پدرانه در ادبیات و کلام بنیاد برکت تعریف شده است تا علاوه بر نزدیکی با مخاطبین، احساس حمایت و دلگرمی برای ایشان ایجاد کند. شفاف و سادگی لحن، ارتباط مناسب و عمیقی با طیف گسترده ای از مخاطبین مناطق محروم را میسر خواهد کرد.

Untitled 2 21 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری

طراحی المان های تصویری و آیکن ها، برای شفاف تر شدن موضوع فعالیت های اصلی بنیاد برکت انجام شد تا ضمن تفکیک حوزه های خدمت برکت، اطلاع رسانی و نمایش گزارش ها و آمار فعالیت ها و پروژه ، خواناتر و بصری شود. همچنین فضای تصویر سازی اینفوگرافیک ها، یکپارچه و با هویت بصری برند همسو شوند.

Untitled 22 19 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
3 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
4 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
2 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری

در طراحی تجربه کاربری (UX) وبسایت بنیاد برکت، سعی شد تا شمایل وبسایت از جنبه صرف خبری به حالت موضوعی- اطلاعاتی تغییر پیدا کند. استفاده از المان های بصری و اینفوگرافیک ها در نمایش آمار، شفاف و بصری کردن روند اجرای پروژه ها و فعالیت های بنیاد،‌ تعامل مناسب تر با مخاطبین و خوانا سازی فعالیت های آنلاین، از مهمترین اهداف طراحی سفر مشتری در وبسایت بنیاد برکت بود.

Untitled 22 20 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
7 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
9 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 2 40 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری

روایت صحیح و خوانا فراخوان ها، خدمات و پروژه های بنیاد در شبکه های اجتماعی و یکپارچگی لحن و چهره پست های ارسالی، با طراحی و تنظیم دستورالعمل های اجرایی، پیاده سازی شد. این باید ها و نباید های برند در تعامل با مخاطبین، کمک مناسبی به تعریف و بازتاب از هویت واحد از برند بنیاد برکت خواهد بود.

Untitled 22 15 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
6 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 22 22 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 22 23 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 2 42 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 2 43 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری
Untitled 2 44 - طراحی برند بنیاد برکت و هویت بصری