کشیدگی ردیف و محتوا

نویسندگان

هاجر معیری فرد – اکرم جاورسیانی – الهام کیانمهر

واژگان کلیدی

بازاریابی، رضایت مشتری، رفتار مصرف کننده ، خرده فروشی، هایپرمارکت

چکیده

با توجه به پیدایش و ایجاد ساختار جدید و فن آوری نوین در بخش خرده فروشی و فروشگاهی، شدت رقابت در بین آنها در حال افزایش است.در نتیجه مدیران مجبور به توجه بیشتر به فاکتور های اصلی رضایت مشتریان هستند تا بدین وسیله بتوانند مزیت رقابتی پایدار ایجاد کنند. هدف این مطالعه شناسایی تاثیر عوامل رضایت مشتریان بر رفتار خرید و ارزیابی میزان اهمیت نسبی هر یک از عوامل بر رضایت می باشد.

رضایت مشتری به عنوان متغیر میانجی تعریف شده است. روش پژوهش پیش رو، توصیفی-پیمایشی است. داده های این پژوهش از ۲۱۲ پرسشنامه که از بین مشتریان فروشگاه های خرده فروشی هایپرمارکت و شهروند تهران جمع آوری شدند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج روشهای آماری معادلات ساختاری و رتبه بندی فریدمن نشان دادند که عوامل مرتبط با رضایت، تاثیر به سزایی بر رفتار خرید مصرف کننده دارند، در هر دو نوع فروشگاه ارزش اقتصادی، بیشترین اهمیت را داشتند و عامل دوم برای فروشگاه شهروند خدمات و تسهیلات و برای هایپرمارکت ها ارزش کیفی مشخص شد.

در این پژوهش از فاکتورهایی استفاده گردید که در تحقیقات گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند و این امکان برای ما فراهم کردند که با تحت تاثیر گرفتن از این فاکتور ها روی رضایت مشتریان و رفتار خرید مصرف کننده مدلی طراحی و فرضیاتی تنظیم کنیم.

با ما همراه باشید شرکت تبلیغاتی طوسی ارائه دهنده راهکاری نوین در خلق و طراحی برند

برای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک نمایید.

بستن


آژانس برندینگ و طراحی طوسی | تفکر طراحی

ما تجربه های تعاملی، محصولات دیجیتال و محتوایی که برندها را می سازد، خلق می‌کنیم و برند کسب و کارها را، بر اساس مدل تفکر طراحی توسعه می‌دهیم، تا تجربه مشتریان کامل شود و به برند وفادار بمانند.
آژانس تبلیغاتی طوسی، شامل طراحان و متخصصین حوزه های استراتژی، برندینگ، طراحی و ساخت است که به صورت یکپارچه و ۳۶۰ درجه، روی طراحی یک تجربه خاص و جذاب برای مشتریان برند، کار خواهند کرد.

آژانس برندینگ و طراحی طوسی، با بزرگترین سازمان ها و مجموعه های کشور، در بیش از ۳۰۰ پروژه برندینگ، طراحی و تبلیغات همکاری داشته است.

پروژه های اخیر