svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf

شرکت مگاموتور برای رونمایی از محصولات جدید خود در صدد برگزاری رویدادی بود که درنهایت شرکت طرح و ساخت طوسی را به عنوان مشاور و طراح هویت بصری این رویداد انتخاب کرد.
شاید سخت‌ترین قسمت کار با سازمان‌های قدیمی و با سابقه استفاده از هویت بصری آن‌هاست که در طی سالیان و در فقدان نظارت بر استفاده صحیح از چارچوب خارج شده و هر جزء از بسته‌ی هویت بصری ساز خود را مینوازد.

در چنین مواقعی اولین انتخاب گروه طراحی طوسی بررسی وضعیت موجود و احیا و نوسازی هویت بصری برند است.
خوشبختانه شرکت مگاموتور با این تصمیم موافقت کرد و تغییرات مورد نیاز در طراحی گنجانده شد.

svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf

مرحله بعدی طراحی هویت برای سری موتورهای جدید بود؛
انتخاب نام تجاری و طراحی لوگو برای هر یک از موتورها.

و در نهایت عکاسی صنعتی از محصولات و آماده سازی بسته‌ی گرافیکی رویداد

رونمایی از موتورهای مگاموتور