نقش اول کیفیت، یک شرکت ارائه‌دهنده سرویس‌های مدیریت شده مخابراتی و فناوری اطلاعات با هدف بومی‌سازی ارائه خدمات فنی و مهندسی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال ۱۳۹۰ تأسیس گردید. خدمات این شرکت شامل مدیریت فعالیتهای مورد نیاز در سراسر چرخه عمر خدمات مخابراتی و فناوری اطلاعات می باشد.

کارفرما:    شرکت نقش اول کیفیت (ناک)
چالش:    طراحی وبسایت شرکت
راه‌حل‌ها:    روایتگری با تصاویر

S02 S01
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf
svg+xml;charset=utf

عکاسی در فاز نخست

مخاطب: مدیران همراه اول و باقی شرکای تجاری ناک

هدف: نشان دادن محیط کار پرانرژی و جوان ناک

 

با استفاده از المانهای رنگی و نورپردازی کامل محیط سعی در ایجاد محیطی شفاف ولی آرامش‌بخش با حضور کارمندان جوان و شاداب شده است

svg+xml;charset=utf

روایتگری در عکاسی

عکاسی در فاز دوم

مخاطب: مشتریان و مدیران  ناک

هدف: نشان دادن قدرت و تاثیرگذاری ناک در توسعه‌ی تکنولوژی

عکاسی در محیطهای تیره با نورپردازی نارنجی (رنگ سازمانی) تنها اشخاصی که در رابطه با خدمات ناک فعالیت دارند از این تجربه نور گرفته‌اند